;


با توجه به استاندارد هاي داخلي و بين المللي
با توجه به مواد آلی و معدنی و سختی آب شرب نگهداری چینی بهداشتی از اهمیت زیادی برخوردار است، می توان از محلول ها تمیز کننده و جرم گیر های موجود در بازار که مخصوص چینی بهداشتی می باشد استفاده نمود.
از فروشگاه ها و نمايندگان فروش
در چینی رز از برترین لعاب موجود در صنعت استفاده می شود.
مراکز استان ها و در اکثر شهرهای کشور
خیر با توجه به خورندگی بالا و تولید حرارت زیاد نمی توان از اسید ها ی قوی استفاده کرد.
Go Top